Der findes mange forskellige bibellæseplaner.

det er godt!

For vi er forskellige og har brug for forskellige løsninger.

Denne bibellæseplan er lavet efter en idé om at læse fire forskellige steder hver dag.

Bibellæser-Ringen har sat planen op i et flot layout, og kan hentes her

Du kan også Download planen* her...

NB: Hent filen og åben i Adobe Reader og print ud.

Printvejledning:

Man opnår det bedste resultat ved at vælge "Normal" kvalitet (eller bedre).

Print først side 1. Print dernæst side 2 på bagsiden.

Planen kan foldes, så man kun har én måned:

  1. Fold lodret ned ved den højre markering øverst på papiret.
  2. Fold dernæst lodret ned ved den venstre markering.
  3. Fold på tværs - følg stregen over "MARTS" måned.
  4. Fold igen på tværs midt imellem "JANUAR" og "FEBRUAR".

Nogle fordele ved denne plan:

  • Langsomt opbygges en helbibelsk fortrolighed.
  • Indholdet er bestemmende for tempoet, fremfor en stringent matematisk inddeling. Nogle skriftafsnit får derfor mere tid frem for andre.
  • Der er kun til 26 dage i måneden. - Man kommer ikke så let "bag efter", hvis man en dag ikke når bibellæsningen. 

I modsat fald har man 4-5 ekstra dage til refleksion over tekster, man har læst i løbet af måneden.

God og velsignet læselyst!

* Seneste version er 2.4 

Eventuelle fejl vil blive rettet; og en ny version lagt her.

Der er sket en del ændringer i forhold til den første version.

Den gamle version kan downloades her

DanHessellund © 2018 • Privacy Policy • Terms of Use